Voorschriften

Kijk steeds je medicatie-voorraad na vooraleer je op consultatie komt en vraag voldoende voorschriften.

Voorschriften worden meegegeven tijdens de raadpleging en enkel aan die personen die werden onderzocht.

Voor chronische behandelingen wordt telkens een medisch verantwoord aantal voorschriften afgeleverd.

 

 

 

Attesten

Attesten en formulieren worden enkel tijdens een consultatie ingevuld en meegegeven.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.